DRIKKEVANN

I Norge er vi utrolig heldige som kan få rent drikkevann i verdensklasse ut fra springen hjemme. Med en økt påvirkning på vannmiljøet gjennom forurensing og eutrofiering, er det ikke så fjernt at dette ikke lenger blir en selvfølge.

Drikkevannet forvaltes av kommunene, og Haldenvassdraget vannområde har per i dag ingen egne prosjekter på dette tema.

Aurskog-Høland
kommune
Marker kommune
Aremark kommune
Halden kommune

© 2018 av Haldenvassdraget Vannområde. Laget med Wix.com

  • Facebook - Black Circle