top of page

IDDEFJORDEN

Iddefjorden og Ringdalsfjorden er de eneste kystområdene til Haldenvassdraget vannområde. Det er nedsatt en egen faggruppe, som inkluderer både norsk og svensk forvaltning og næringslivet på norsk side av fjorden. Ta kontakt for informasjon

Det foreligger per idag ingen større prosjektrapporter fra dette området.

26.11.2014 - NIVA

Brunfargen i Iddefjorden

Humus er kompliserte organiske molekyler og forbindelser som dannes når organisk materiale (plante- og dyrerester) brytes ned i jorden. Humuspartiklene er svært stabile molekyler. Humus finnes i større eller mindre grad i de fleste vannkilder, og vil gi vannet en farvetone, fra svakt gulaktig til helt brun. Siktdypet i Iddefjorden er ofte dårlig, mellom 1 og 2m, med ‘gulbrun’ eller ‘brun’ farge på vannet. Siktdypet og saltholdigheten i de øvre vannlag (ned mot 5m) ser ut til å ha sammenheng med vannføringen i Tista.

bottom of page