top of page

NYHETER

Haldenvassdraget vannområde oppdaterer fortløpende sine sider med de nyeste rapportene fra undersøkelser og kartlegginger i området. De blir publisert på siden Rapporter. Ulike rapporter er sortert under ulike tema. 

Vi kjører landbruksseminarer i 2023! Se invitasjon og påmelding her! 

Vannteam Øst

Haldenvassdraget har valgt å samarbeide med vannområdene Morsa, Øyeren og Glomma sør om en felles kommunikasjonsplatform på facebook.

Her kan du se de siste nyhetene om hva som skjer i de ulike vannområdene.

Kommunene som bidrar inn i arbeidet til disse fire vannområdene er Enebakk, Ski, Vestby, Ås, Frogn, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge, Råde, Trøgstad, Askim, Skiptvet, Eidsberg, Rakkestad, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Eidsvoll, Fet, Nes, Nord-Odal, Rælingen, Sør-Odal, Sørum og Ullensaker

Istidskrepsen Ørjan 

Haldenvassdraget vannområde har gitt ut barnebok om Istidskrepsen Ørjan. Følg facebook-siden for oppdateringer og nyheter, eller les mer HER (kommer). 

Barneboken er basert på lokalt biologisk mangfold, og har hensikt å engasjere barn og unge i det unike mangfoldet som finnes i vårt område. 

Ørjan.jpg
Visit Haldenkanalen

Haldenvassdraget vannområde samarbeider tett med aktører og reiseliv langs Haldenkanalen, da brukerinteresser er viktige pådrivere for et ønske om bedre vannkvalitet. På visit Haldenkanalen får man oppdateringer om aktiviteter og opplevelser i og ved vassdraget. 

bottom of page