top of page

BRUKERINTERESSER

Brukere av Haldenvassdraget er en veldig viktig gruppe interessenter. Her inngår alle som bader, fisker, driver næring og ferdes i vassdraget. I tillegg kommer de som bruker områdene rundt som turområder eller har hus og hytte i nærheten av vannet.

Haldenvassdraget ønsker å involvere seg i større grad mot brukerne gjennom prosjekter og aktiviteter, men det foreligger per i dag ingen gjennomførte prosjekt.

Vi vil anbefale Haldenkanalen Regionalpark for informasjon om aktiviteter i vassdraget.

1999 - Ole Kristian Spikkeland - NVE 

Verneverdier og brukerinteresser i Haldenvassdraget

Haldenvassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 1973. Begrunnelsen for vernet var i første rekke de mange kulturminnene med bl.a. slusene, og det spesielle plante- og dyrelivet. I denne publikasjonen beskrives naturfaglige forhold, planstatus, tekniske inngrep og brukerinteresser i vassdraget.

1987 - Styringsgruppen for planlegging i Haldenvassdraget 

Flerbruksplan Haldenvassdraget - Aurskog-Høland

1983 - Styringsgruppen for planlegging i Haldenvassdraget 

Flerbruksplan Haldenvassdraget - Halden, Aremark og Marker
bottom of page