top of page

SKOGBRUK

Ved avskoging av større områder, endre grunnen seg der hvor skogen har stått. Dette fører til lavere vannhodlighet i området, og dermed holdes mindre vann igjen i perioder med mye nedbør. I tillegg frigjøres hummus og næringsstoffer som var lagret i skogbunnen til vannet som renner forbi. Her kan du finne prosjekter som omhandler skogbrukets påvirkning på vannmiljø.

Det arbeides med å skaffe mer informasjon om hvordan skogbruket påvirker vannkvaliteten. Det er nasjonal og internasjonal mangel på faktiske data og dokumenterte effekter.

bottom of page