SKOGBRUK

Ved avskoging av større områder, endre grunnen seg der hvor skogen har stått. Dette fører til lavere vannhodlighet i området, og dermed holdes mindre vann igjen i perioder med mye nedbør. I tillegg frigjøres hummus og næringsstoffer som var lagret i skogbunnen til vannet som renner forbi. Her kan du finne prosjekter som omhandler skogbrukets påvirkning på vannmiljø.

Det arbeides med å skaffe mer informasjon om hvordan skogbruket påvirker vannkvaliteten. Det er nasjonal og internasjonal mangel på faktiske data og dokumenterte effekter.

Aurskog-Høland
kommune
Marker kommune
Aremark kommune
Halden kommune

© 2018 av Haldenvassdraget Vannområde. Laget med Wix.com

  • Facebook - Black Circle