top of page
Ørjan.png

Haldenvassdraget vannområde har gitt ut barneboken "Istidskrepsen Ørjan". Boken handler om en nervøs liten istidskreps, som kjenner på stadig endringer i vannet han bor i. Dessverre for Ørjan, er det ikke noe som bekymrer de andre karakterene, som bare fortsetter som før. Ørjan blir ufrivillig sendt ut på en reise, der han møter mange ulike arter og figurer i vannmiljøet, blant annet ålen Bjørg E. Langen, ordfører Engebret Edelkreps og Pungreka Grete. 

Hensikten med å gi ut barnebok er å skape interesse blant barn og unge om vannkvalitet, biologisk mangfold og miljø. Istidskreps er en gruppe krepsdyr som under landhevingen etter sist istid ble værende igjen i ferskvann på landområder under marin grense. Dette skjedde trolig da sjøer ble skilt fra havet, og gikk fra salt til ferskvann over tid. Istidskreps favner om seks ulike arter, der fem av de finnes i Norge. Haldenvassdraget har alle fem påvist, og kan kalles et kjerneområde for istidskreps. De er sensitive for forurensning og dårlig vannkvalitet, og egner seg derfor godt som maskot for god vannforvaltning! 

Salg av bok 

Boken er tilgjengelig via sentraldistribusjon, slik at den kan skaffes via de fleste steder som selger bøker, både nettsalg og i butikk. 

Tittel: Istidskrepsen Ørjan 

ISBN/EAN: 9788230019887

Bestille direkte:

150,- per bok + 30,- i porto 

Send mail til lars.selbekk@marker.kommune.no og legg ved screenshot av innbetaling via vipps og adresse den skal sendes til. 

Vipps: 575623

*ta kontakt i forkant ved bestilling av mer enn 10 bøker

Bor du i Østfold kan den kjøpes direkte på Haldenvassdragets Kanalmuseum eller på Matfatet i Ørje. 

bottom of page