AVLØP

Her kan du gå gjennom rapporter fra prosjekter som angår avløpsvann. Haldenvassdraget vannområde har nedsatt en egen faggruppe for Avløp, for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom de fire kommunene. Ta kontakt for informasjon

08.10.2018 – NIBIO

Overvåking av vannkvalitet i Haldenvassdraget 2017/2018

Denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av 9 elver og bekker i Haldenvassdraget i perioden 1. mai 2017 til 1.mai 2018, og sammenligner resultater fra tilbake til 2012. I fire av prøvepunktene viser det høye gjennomsnittlige konsentrasjoner av fosfor. Det er beregnet at det i løpet av perioden 2015/16 ble det transportert hele 5.6 tonn fosfor gjennom hovedløpet til Bjørkelangen. Det anbefales å videreføre overvåkning i Haldenvassdraget. I rapporten for 2018 er det gjort undersøkelser på resultater sett i sammenheng med tiltaksgjennomføring av tiltak fra landbruk og avløp i ulike nedbørfelt.

2014 – Driftsassistansen i Østfold IKS

Mal for avviksbehandling avløpskontroll Marker 2014

Driftsassistansen i Østfold i samarbeid med Marker kommune/Haldenvassdraget vannområde har gjennomført kontroll av minirenseanlegg i Marker og skissert et opplegg for hvordan avviksbehandling kan foregå.

2007 - Miljøprosjektet i Haldenvassdraget

Kommunal handlingsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse, Marker kommune

Kommunal handlingsplan fra 2007 

2007 - Miljøprosjektet i Haldenvassdraget 

Sluttrapport Miljøprosjektet i Haldenvassdraget 2004-07

1985 - Østlandskonsult 

Saneringsplan Kommunalt avløpsnett

Saneringsplan for kommunalt avløpsnett, på bestilling fra Haldenvassdragets Vassdragsforbund for Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommune fra 1985 i to deler

Tilstandsanalyse

Handlingsplan

Aurskog-Høland
kommune
Marker kommune
Aremark kommune
Halden kommune

© 2018 av Haldenvassdraget Vannområde. Laget med Wix.com

  • Facebook - Black Circle