top of page

STYRINGSDOKUMENTER

Her kan du gå gjennom rapporter fro overvåkning av vannkvalitet. Det blir gjort både analyser av kjemiske og biologiske parametere (alger).

Haldenvassdraget vannområde er en del av Glomma vannregion. Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet for denne vannregionen. Fylket utarebeider styrende dokumenter, og de blir publisert på den nasjonale portalen for vannforvaltning: http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma

 

26.05.2014 – Vannregion Glomma

Tiltaksanalyse Haldendvassdraget 2015-2021

Haldenvassdraget vannområde har utarbeidet tiltaksanalyse for 2016-2021, som grunnlag for Forvaltningsplanen for Glommaregionen. 2016 – 2021. Denne tiltaksanalysen bygger på erfaringer og tiltaksananalysen som ble laget i 2009 for perioden 2009 – 2015.

Tiltaksanalyse Enningdalsvassdraget 2016-2021

Prosjektleder for Haldenvassdraget bidrar også i arbeidet med Enningdalsvassdraget på oppdrag fra Halden kommune.

Eldre:

2008

Tiltaksanalysen Haldenvassdraget 2008

Tiltaksanalysen som ble laget for Haldenvassdraget i 2008

1984

Handlingsprogram for Haldenvassdraget 1984

Forslag til tiltak mot forurensing av Haldenvassdragets vassdragsforbund. Innkommende uttalelser. 

bottom of page