top of page

DOKUMENTER

Haldenvassdraget vannområde ledes av Vannområdeutvalget, som består av representanter fra kommunene, fylkene, fylkesmannen og andre viktige aktører i området.

I tillegg har Haldenvassdraget vannområde valgt å arbeide aktivt gjennom faggrupper innen Landbruk, Avløp, Iddefjorden og Vannkvalitet.

Ved å trykke på ikonet eller denne linken, vil dere finne referater fra gruppene.

bottom of page