top of page

Velkommen til Haldenvassdraget vannområde sin side for informasjon og publikasjoner

Haldenvassdraget vannområde er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden i Viken fylke. Denne organiseringen er et resultat av EUs vanndirektiv, innført i norsk rett gjennom vannforvaltningsforskriften. Der har Norge forpliktet seg til å jobbe aktivt for å nå målene om god vannkvalitet i alle bekker, elver, innsjøer og kystområder i Norge.

Målet er ambisiøst, men med et kunnskapsbasert felles arbeid kan vi få det til. Norge er derfor delt inn i vannregioner, som igjen er delt inn i vannområder. Haldenvassdraget er ett av disse vannområdene i vannregion Glomma.

 

Overvåke vannkvaliteten-kjemisk og biologisk

bottom of page